CERTIFIKAČNÍ AUTORITA PRO UZAVŘENÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

SignMaster CA je určená především pro uzavřené skupiny uživatelů, tedy například v rámci firmy nebo v rámci dodavatelského řetězce. Umožňuje definovanému správci v rámci uzavřené skupiny spravovat certifikáty.

Certifikáty pro el. podpisy vydané SignMaster CA lze využít pro podepsání jakýchkoli PDF dokumentů, mailů i jiných souborů a to jak na počítači, tak i smartphonu nebo tabletu.

HR oddělení
kryber
Typickým příkladem použití je oddělení HR, které spravuje certifikáty v rámci firmy. Tyto certifikáty pak slouží pro elektronické podpisy dle interních směrnic.
Oddělení nákupu
kryber
Druhým případem je oddělení nákupu odběratelského řetězce, které spravuje certifikáty svých dodavatelů. Tyto certifikáty pak slouží pro elektronické podpisy v rámci firemních smluv
Externí spolupracovníci
kryber
Třetím případem je oddělení, které koordinuje externí spolupracovníky a spravuje jejich certifikáty. Tyto certifikáty pak slouží pro elektronické podpisy v rámci smluv s externími spolupracovníky.
Školy a další instituce
kryber
Alternativně lze certiikáty použít například v rámci školy nebo jiné instituce, která si použití elektronických podpisů ošetří například v rámci školního řádu
Benefity

Dostupnost odkudkoli

Dostupnost pro různá zařízení – tedy možnost vytvářet certifikáty a podepisovat kdekoliv, kdykoliv a cokoliv

Kompatibilita

Vydané certifikáty od autority SignMaster CA jsou plně kompatibilní s běžnými podpisovými nástroji včetně Adobe

Bezpečnost

Podpis nelze zneužít mimo uzavřenou skupinu (není platný například pokud by ho někdo chtěl zneužít pro prodej domu)

V souladu s legislativou

Popisy lze doplnit firemní značkou a v rámci firmy tak vyrobit dokument s platným elektronickým podpisem dle zákona

Plně pod kontrolou

Plná kontrola v rámci uzavřené skupiny – možnost schvalovat žádosti a odvolávat certifikáty

Snadná administrativa

Jednoduchá administrativa daná vnitrofiremním předpisem, směrnicí nebo v rámci smlouvy o spolupráci

Základní nástroje

SignMaster CA se používá především v rámci formulářového workflow
V rámci FormApps Cloud a SignMaster CA je dostupné schvalovací workflow SignMaster, které lze použít i se zaručenými elektronickými podpisy (PostSignum)

Jessica Rabbit s our guinea pig. She tests all projects and makes sure they are Internet Explorer friendly enough.

Jean Claude Van Doe is the frenchiest of us all. He loves cheese, good wine and programming. What he does at work is a complete mystery to the rest of us.

Tanya Cassidy is our creative rebel. She loves to travel and explore the world. Perhaps this is where she gets all her inspiration.

Začněte hned používat

Máte jedinečnou možnost vyzkoušet SignMaster CA až pro 5 uživatelů zcela zdarma.
Stačí vám k tomu pouze jednoduchá registrace!

Kontakt

Zaujala vás certifikační autorita SignMaster CA?
Chcete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře!

Times Square (North)
13th floor Manhattan, NY 10036

info@arnemdigital.com

(305) 555-3451

www.arnemdigital.com

 Find us on the map